Overzichtsblad van de projecten die in 2017 zijn gerealiseerd.